Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 września 2010

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 23 września 2010 r. na wniosek Gminy Gostyń wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na BUDOWIE DROGI ORAZ PASAŻU PIESZEGO OD UL. CZEREŚNIOWEJ DO GRANICY GMINY, ORAZ UL. DROGA DO KLASZTORU
zlokalizowanej na nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:
Gmina Gostyń, obręb 0001 -Gostyń
dz. o nr ewid.: 1244/2, 1244/6, 1246/1, 1246/2,  774/6, 774/7, 772/7, 772/8, 771/11, 771/12, 770/5, 768, 759, 760, 763, 761, 758, 757, 748/2, 750/1, 750/2, 743/2, 741/5, 762, 730/8, 731, 729/5, 728/6, 730/6, 769/1, 770/4, 774/5, 751, 752, 727/8, 728/4, 767/2.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka”, pok. nr 12).


                                                                                Starosta Gostyński
                                                                                Andrzej Pospieszyński
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_STAROSTY_GOSTYNSKIEGO_35604.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl