Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 grudnia 2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

                                                                                                            Gostyń, dnia 03 grudnia 2013 r.
ABG-AB.6740.657.2013
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI
 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 687 ) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 03 grudnia 2013 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na:  BUDOWIE UL.GÓRNEJ W GOSTYNIU WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ ORAZ USUNIĘCIEM KOLIZJI ENERGETYCZNEJ
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń - miasto, obrębie 0001 Gostyń  - na działkach o nr. ewid. :
2127/3, 3211/4, 2107/7, 2107/9, 2107/11, 2108/1, 2109/1, 2110/1, 2111/1, 2112/1, 2113/1,  2114/1, 2115/1, 2116/1, 2117/1, 2118/1, 2119/1, 2122/2, 2546/3, 2546/1, 2558/3, 2557/2, 2175/38, 2182/10, 2197/3, 2202/1, 2203/1, 2204/3, 2205/3, 2208/5, 2209/4, 2437/10, 2439/6, 2440/36, 2440/2, 2441/1, 2441/3,
2175/41, 2182/11, 2184/2, 2190/3, 2191, 2196, 2197/4, 2202/2, 2203/2, 2208/6, 2111/2, 2112/5, 2112/3, 2113/2, 2113/5, 2114/4, 2114/3, 2115/2, 2116/2, 2117/3, 2119/2, 2121, 2560


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).                                                                                  Starosta Gostyński
                                                                                  Robert Marcinkowski
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_STAROSTY_GOSTYNSKIEGO_36047.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl