Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE WS.BUDOWY LINII KABLOWEJ UL. POZNAŃSKA

RI.73311-7/10                                                                                              Gostyń, 1 kwietnia 2010 r.OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami i złączami kablowymi, na terenie działek nr 668/12, 664, 663/1, 668/61, 668/129, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                           Z up. Burmistrza
                                                                                                           Łukasz Burkiewicz
                                                                                                           Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS_BUDOWY_LINII_KABLOWEJ_UL__POZNANSKA.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl