Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 sierpnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY LINII ENERGETYCZNEJ W SIEMOWIE

RI.73311-13/10                                                                                        Gostyń, 12 sierpnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja Nr 12/10 (nr sprawy RI.73311-13/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej  nn 0,4 kV od stacji trafo STS-20/100 nr 05-025 do słupa nr II/5 i I/6, na terenie działek nr 454, 421, 457, 404, 423, położonych w Siemowie.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                    Z up. BURMISTRZA
                                                                                    Leszek Dworczak
                                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_LINII_ENERGETYCZNEJ_W_SIEMOWIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl