Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 maja 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY SIECI

RI.73311-10/10                                                                                              Gostyń, 17 maja 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 17 maja 2010 r. została wydana decyzja Nr 9/10 ( nr sprawy RI.73311-10/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci energetycznej nn-0,4 kV, na terenie działek nr 189, 194, 190/6, 190/3, 191/12, położonych w Malewie (obręb Daleszyn).

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
                                                                                                           Leszek Dworczak
                                                                                                           Zastępca Burmistrza

 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_SIECI_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl