Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 maja 2010

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. NIESTRAWSKIEGO

RI.73311-8/10                                                                                                 Gostyń, 12 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 12 maja 2010 r. została wydana decyzja Nr 8/10 ( nr sprawy RI.73311-8/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 1/3, 3, 9, 1/37, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Sportowej i ul. H. Niestrawskiego.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                          Z up. BURMISTRZA
                                                                                          Leszek Dworczak
                                                                                          Zastępca Burmistrza
  

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_SIECI_WODOCIAGOWEJ_UL__NIESTRAWSKIEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl