Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

00 0000

OBWIESZCZENIE WS. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEZIU

RI.6733.2.2011                                                                                                Gostyń, 12 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
 

zawiadamiam

że w dniu 12 kwietnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 3/2011 (nr sprawy RI.6733.2.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Brzezie- Gostyń, na terenie działek nr 2560, 2084/5, położonych w Gostyniu ul. Wielkopolska.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                         Z up. Burmistrza
                                                        Elżbieta Palka
                                                        Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__BUDOWY_SIECI_WODOCIAGOWEJ_W_BRZEZIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl