Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. POZNAŃSKIEJ

RI.73311-9/10
Gostyń, 8 kwietnia 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 396/1, 396/2, 397, 399, 243/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Poznańskiej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__KANALIZACJI_DESZCZOWEJ_W_REJONIE_UL__POZNANSKIEJ_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl