Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 października 2010

OBWIESZCZENIE WS. LINII KABLOWEJ UL. WROCŁAWSKA, CZACHOROWO

RI.73311-17/10                                                                                  Gostyń, 19 października 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej SN-15kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego w Czachorowie – II Etap, na terenie działek nr 2530/4, 2530/7, 2530/3, 2531/16, 2531/20, 2531/21, 2531/18, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2532/4, 2535/4, 2535/5, 2535/8, położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej oraz na terenie działek nr 109/3, 111/1, 112/3, 112/4, 118/5, 116/1, 118/12, położonych w Czachorowie,
zostały wydane postanowienia:
–    WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU
Nr WZDW.32.73350/346-II/10 z 14 października 2010 r.
–    STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
Nr PZD – 5447/24/2010 z 09 września 2010 r.
Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.


                                                                                              Z up. Burmistrza
                                                                                              Leszek Dworczak
                                                                                              Z-ca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__LINII_KABLOWEJ_UL__WROCLAWSKA__CZACHOROWO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl