Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 października 2010

OBWIESZCZENIE WS. LINI KABLOWEJ-BRZEZIE

RI.73311-19/10                                                                                       Gostyń, 11 października 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 11 października 2010 r. została wydana decyzja Nr 18/10 (nr sprawy RI.73311-19/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 132/2, 132/13, 132/14, 132/16, 132/18, 132/19, 132/20, 132/21 239, położonych w Brzeziu wraz z przyłączem kablowym do zasilania domu jednorodzinnego (dz. nr 132/16).
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                           
                                                                                    z up. BURMISTRZA
                                                                                    Leszek Dworczak
                                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__LINI_KABLOWEJ-BRZEZIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl