Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 marca 2010

OBWIESZCZENIE WS. LOKALIZACJI STACJI BAZOWEJ TELEFONII CYFROWEJ

RI.73311-3/10                                                  Gostyń, 23 marca 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 23 marca 2010 r. została wydana decyzja nr 5/10 (nr sprawy RI.73311-3/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii cyfrowej PLUS GSM 900/1800/2100 MHz Nr BT-32955 Gostyń_Południe BIS, na terenie działki nr 2483/2, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                               Leszek Dworczak
                                                                                               Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__LOKALIZACJI_STACJI_BAZOWEJ_TELEFONII_CYFROWEJ.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl