Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 grudnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. POSTANOWIENIA WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

RI.73311-20/10                                                                                    Gostyń, 9 grudnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy włączenia al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej, na terenie działki nr 243/2 położonej w Gostyniu ul. Poznańska zostało wydane postanowienie: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr WZDW.32.73351/ 56 /10 z dnia 7 grudnia 2010 r.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
   


                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                                                     Łukasz Burkiewicz
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__POSTANOWIENIA_WIELKOPOLSKIEGO_ZARZADU_DROG_WOJEWODZKICH_W_POZNANIU.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl