Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2010

OBWIESZCZENIE WS. SIECI WODOCIĄGOWEJ - UL. SPORTOWA i UL. NIESTRAWSKIEGO

RI.73311-8/10                                                                                              Gostyń, 7 kwietnia 2010 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 7 kwietnia 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy  sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działek nr 1/3, 3, 9, 1/37, położonych w Gostyniu rejon ul. Sportowej i ul. Niestrawskiego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15.30.


                                                                                          Z up. BURMISTRZA
                                                                                          Leszek Dworczak
                                                                                          Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__SIECI_WODOCIAGOWEJ_-_UL__SPORTOWA_i_UL__NIESTRAWSKIEGO.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl