Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 listopada 2010

OBWIESZCZENIE WS. WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

RI.73311-20/10                                                                                         Gostyń, 3 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 listopada 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy włączenia al. Kasyna Gostyńskiego i łącznika z ul. Nad Kanią do ul. Poznańskiej na terenie działki nr 243/2 położonej w Gostyniu, ul. Poznańska.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                                  z up. BURMISTRZA
                                                                                                  Leszek Dworczak
                                                                                                  Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/OBWIESZCZENIE_WS__WYDANIA_DECYZJI_O_USTALENIU_LOKALIZACJI_INWESTYCJI.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl