Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2010

OGŁOSZENIE WS. PRZYSTĄPIENIA DO ZMIANY MPZP W MALEWIE

Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu uchwały Nr XLII/591/10 z dnia 5 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Malewie, obejmującej obszar części działek nr: 191/8, 191/9, 191/10 (obręb geodezyjny Daleszyn). Teren objęty zmianą planu określono na mapie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 63-800 Gostyń,
w terminie do 10 grudnia 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                

                                                                                         Burmistrz Gostynia: Jerzy Woźniakowski

 


 

http://www.gostyn.pl/OGLOSZENIE_WS__PRZYSTAPIENIA_DO_ZMIANY_MPZP_W_MALEWIE.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl