Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 lutego 2019

O Narodowych Siłach Zbrojnych z Leszkiem Żebrowskim

„Narodowe Siły Zbrojne jako fenomen ideowy, programowy i organizacyjny na tle podziemia niepodległościowego” to tytuł prelekcji, którą wygłosi Leszek Żebrowski w niedzielę 10 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Muzeum (ul. Kościelna 5). Wstęp jest bezpłatny.

Leszek Żebrowski od połowy lat 80. prowadzi badania dziejów polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i po roku 1945. Specjalizuje się w dziejach polskich narodowych organizacji konspiracyjnych (Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej) i narodowego odłamu żołnierzy wyklętych (w tym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego), działaniach komunistycznej konspiracji i partyzantki z lat 1942-1945 oraz stalinowskiej bezpieki. Jest pionierem badań nad Narodowymi Siłami Zbrojnymi w Polsce. Za książkę „Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia” otrzymał Nagrodę Fundacji im. Jerzego Łojka.

Organizatorami spotkania są „Zarzewie” – Na Rzecz Tożsamości, Forum Narodowe „Perun” oraz Muzeum w Gostyniu.

https://www.gostyn.pl/O_Narodowych_Silach_Zbrojnych_z_Leszkiem_Zebrowskim.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl