Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 sierpnia 2012

Obweiszczenie ws. budowy oświetlenia drogowego w Tworzymirkach

RI.6733.21.2012                                                                        Gostyń, 27 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że w dniu 27 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 29/2012 (sygn. akt RI.6733.21.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działek nr 2/2, 58, położonych w Tworzymirkach.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak

 

 

 

 

http://www.gostyn.pl/Obweiszczenie_ws__budowy_oswietlenia_drogowego_w_Tworzymirkach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl