Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 maja 2011

Obwieszcenie ws.budowy liniii kablowej przy ul. Polnej

RI.6733.6.2011                                       Gostyń, 25 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy linii kablowej SN 15kV między stacją 05-1250 i 05-1278, na terenie działek nr 1722/7, 1749/2, 1723/1, 1724, 1723/2, 1736/9, położonych w Gostyniu przy ul. Polnej.

W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
   
                                                                                    Z up. Burmistrza
                                                                                    Elżbieta Palka
                                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszcenie_ws_budowy_liniii_kablowej_przy_ul__Polnej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl