Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 czerwca 2014

Obwieszczenie - budowa sieci kablowej w Goli

 
RI.6733.12.2014
Gostyń, 2 czerwca 2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy sieci kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 58, 59/14, 59/72, położonych w Goli.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Burmistrz
mgr inż. Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_budowa_sieci_kablowej_w_Goli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl