Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 czerwca 0204

Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Brzeziu

 
RI.6733.10.2014
Gostyń, 13 czerwca 2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),
 
zawiadamiam
 
że 13 czerwca 2014 r. została wydana decyzja Nr 11/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.10.2014) dotycząca realizacji budowy sieci wodociągowej o średnicy 110 z rur PVC długości ok. 325,0 mb oraz przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm – 11 szt. o łącznej długości ok. 135,0 mb, na terenie działek nr 240, 222/6, 267/20, 267/10, 267/11, 267/12, 267/13, 267/14, 267/15, 267/16, 267/17, 267/18, 267/19, 267/26, położonych w Brzeziu.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.
 
 
BURMISTRZ
 
mgr inż. Jerzy Kulak

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_budowa_sieci_wodociagowej_w_Brzeziu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl