Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 sierpnia 2011

Obwieszczenie - linia kablowa ul. Juliana Tuwima, ul. 27 stycznia, ul. Kręta

RI.6733.10.2011                                                                             Gostyń, 11 sierpnia 2011 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej SN 15kV między stacją transformatorową 05-1179 i 05-387, na terenie działek nr 3053, 3048/4, 3044, 3042, 12, 32/3, 46/1, 200, 201/6, położonych w Gostyniu przy ul. Juliana Tuwima, 27 Stycznia, Krętej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
   
                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                    Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_linia_kablowa_ul__Juliana_Tuwima__ul__27_stycznia__ul__Kreta.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl