Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 sierpnia 2011

Obwieszczenie - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostyniu

RI.6733.9.2011                                                                                      Gostyń, 4 sierpnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 4 sierpnia 2011 r. została wydana decyzja nr 9/2011 (sygn. akt RI.6733.9.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków w Gostyniu, na terenie działek nr 454/2, 455/2, 456/2, 457/2, 460/2, 461/6, 461/4, 463/2, 464/2, 465/2, 468/2, 469/2, 472/2 i 473/2 położonych przy ulicy Nad Kanią 77 w Gostyniu.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                    Z up. Burmistrza
                                                                                    Elżbieta Palka
                                                                                    Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_modernizacja_oczyszczalni_sciekow_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl