Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lutego 2012

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia ul. Poznańska

RI.6733.4.2012    Gostyń, 2 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia NN 0,4 kV na linię kablową NN 0,4 kV, na terenie działek nr 651/2, 666, 650, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z wnioskiem oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
     


                                                             z up. Burmistrza
                                                             /-/ Elżbieta Palka
                                                            Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_-_przebudowa_linii_napowietrznej_niskiego_napiecia_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl