Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 lipca 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3,4,5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Gostyń wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:  
PRZEBUDOWIE ULICY NAD KANIĄ OD. UL. JANA PAWŁA II – FABRYCZNA DO UL. POZNAŃSKIEJ  W GOSTYNIU

zlokalizowanej na nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów:
Gmina Gostyń, obręb 0001 -Gostyń dz. o nr ewid.: 886/2, 1029,  1676/36, 1676/42, 666, 681, 682, 1027/1, 1031/2, 1031/3, 1032/3, 1112/12, 1112/13, 1112/14, 1112/15, 1113, 1114, 1115/1, 1134/2, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1136/8, 1137/1, 1176, 1163, 1164/1, 1165/2, 1166/2, 1167/2, 1169/2, 1171/2, 1172/2, 1173/7, 1174/10, 1175, 1177, 1183/2, 1185/4, 1199, 1207/1, 1208/1, 1219/1, 1219/2, 1220, 2875, 2876, 2868, 2889, 2896, 2910/3, 3097, 1250, 775


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka”, pok. nr 12).                                                             Starosta Gostyński  

                                                             Andrzej Pospieszyński

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35689.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl