Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 września 2011

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 09 września 2011 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:   BUDOWIE AL. KASYNA GOSTYŃSKIEGO, ( OD UL. G. I E. POTWOROWSKICH DO UL. SPORTOWEJ)  W GOSTYNIU

województwo wielkopolskie, zlokalizowanej na nieruchomościach bądź ich częściach, oznaczo-nych w ewidencji gruntów
gmina Gostyń , obręb Gostyń  - na działkach o nr ewid. :  
212/10, 212/54, 212/56, 11/28, 9, 2/3, 2/1, 4/35, 4/39, 5, 18/6, 10, 3039/5
Gmina Gostyń , obręb Dusina  - na działkach o nr ewid. :  
192/109, 193/1, 192/88, 192/3, 192/28


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospo-darki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).                                                                                  Starosta Gostyński
                                                                                 Andrzej Pospieszyński    

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_35708.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl