Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 maja 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                                                Gostyń, dnia 22 maja 2014r.
ABG-AB. 6740.284.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia się, że dnia 09 maja  2014r. na wniosek Gminy Gostyń zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na :
BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.  STAROGOSTYŃSKĄ Z UL. POLNĄ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W UL. STAROGOSTYŃSKIEJ
Zmiana dotyczy przebudowy bocznicy kolejowej polegającej na wykonaniu jednego toru dojazdowego zamiast dwóch, oraz zastosowania rozjazdu podwójnego skupionego zamiast trzech rozjazdów zwyczajnych, realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr. ewid. :
Ark 12,  dz. nr 1738/65,  dz. Nr 1738/68
Pierwotne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy działek o nr ewid.
Ark 3, dz. Nr 160/2, 161/5, 161/6, 163/3,  50162
Ark 12, dz. Nr 1676/41, 163/5, 1735/1, 1738/17, 1747, 1748/1, 1749/2, 1738/19, 1736/6,    1748/6
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 255a („pastorówka”, pokój nr 12), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.


                                                                                                    Starosta Gostyński
                                                                                                    Robert Marcinkowski
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36099.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl