Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 lipca 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                                  Gostyń, dnia 10 lipca 2014 r.
ABG-AB.6740.315.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 687) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2014 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
polegającej na: BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICĘ POLNĄ Z ULICĄ LESZCZYŃSKĄ
 
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym w jednostce ewidencyjnej 
Gostyń - miasto, obrębie 0001 Gostyń - na działkach o nr. ewid.:
2608, 2611, 2614, 2617/4, 2619, 1749/2, 1748/8, 1738/20, 1738/26, 1738/42, 2617/2, 2617/1, 1738/36, 1738/35, 2617/3, 2615/1, 2612/3, 2615/2, 2612/1, 2612/2, 2609/3,2609/2,2609/1 2606, 2607/6, 2607/5
oraz w jednostce ewidencyjnej 
Gostyń-, obrębie 0002 Brzezie - na działkach o nr. ewid. : 6/1, 7/1, 14/2, 16/4

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).                                                                                                Starosta Gostyński
                                                                                                Robert Marcinkowski
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36128.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl