Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lipca 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                               Gostyń, dnia 14 lipca  2014 r.
ABG-AB.6740.284.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJ
I
 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 687 ze zm.)
Starosta Gostyński zawiadamia, że dnia 11 lipca 2014 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję zmieniającą decyzję znak ABG-AB.6740.675.2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
BUDOWIE DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.  STAROGOSTYŃSKĄ Z UL. POLNĄ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W UL. STAROGOSTYŃSKIEJ

Zmiana dotyczy przebudowy bocznicy kolejowej polegającej na wykonaniu jednego toru dojazdowego zamiast dwóch, oraz zastosowania rozjazdu podwójnego skupionego zamiast trzech rozjazdów zwyczajnych, realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej  Gostyń- miasto, obrębie Gostyń  - na działkach o nr ewid. :
Ark 12,  dz. nr 1738/65,  dz. Nr 1738/68
Pierwotne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy działek o nr ewid.
Ark 3, dz. Nr 160/2, 161/5, 161/6, 163/3,  50162
Ark 12, dz. Nr 1676/41, 163/5, 1735/1, 1738/17, 1747, 1748/1, 1749/2, 1738/19, 1736/6,    1748/6
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka”, pok. nr 12).

                                                                                             Starosta Gostyński

                                                                                              Robert Marcinkowski   
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36132.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl