Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 października 2014

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

                                                                      Gostyń, dnia 10 października 2014 r.
ABG-AB.6740.593.2014
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 687 ze zm.) Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 10 października 2014 r. na wniosek Burmistrza Gostynia wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
polegającej na:  BUDOWIE  DROGI  WRAZ  Z  MIEJSCAMI  POSTOJOWYMI  NA  ZAPLECZU PRZY  UL. POLNEJ  W  GOSTYNIU
Inwestycja realizowana będzie na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 
Gostyń – obszar miejski, obrębie Gostyń  - na działce o nr. ewid. : 1748/6


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 („pastorówka” pok. nr 12).
                                                                                 Starosta Gostyński
                                                                                 Robert Marcinkowski
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_36157.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl