Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 sierpnia 2011

Obwieszczenie w. budowy lini kablowej na ul. Bojanowskiego, ul. Mostowej, ul. Polsnej, ul. bocznej,

RI.6733.8.2011                                                                               Gostyń, 19 sierpnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 18 sierpnia 2011 r. została wydana decyzja Nr 10/2011 (sygnat. akt RI.6733.8.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem ZKSN, na terenie działek nr 926, 890, 908/3, 895/7, 895/6, 895/2, 889, 894/1, 891/6, 888, 891/7, 891/8, 891/1, 854, 855, 876, 1547/3, 875, 873, 1547/6, 1551, 1550, 1552, 1553, 1559, 1554, 1556, 2067/3, położonych w Gostyniu przy ul. E. Bojanowskiego, Mostowej, Polnej, Bocznej, Powstańców Wlkp., Strzeleckiej i Górnej.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                           
                                                                               Z up. Burmistrza
                                                                               Robert Marcinkowski
                                                                               Sekretarz Gminy
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_w__budowy_lini_kablowej_na_ul__Bojanowskiego__ul__Mostowej__ul__Polsnej__ul__bocznej__.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl