Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 marca 2012

Obwieszczenie ws. przebudowy linii napowietrznej - ul. Poznańska

RI.6733.4.2012                                                                               Gostyń, 12 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

    Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam
że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV na linię kablową nn 0,4 kV, na terenie działek nr 651/2, 666, 650, położonych w Gostyniu przy ul. Poznańskiej,
zostało wydane postanowienie:
–    WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Nr WZDW.32.6511-3/12 z 28 lutego 2012 r.
Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji,  ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

 


                                                                             Burmistrz
                                                                             /-/ mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws___przebudowy_linii_napowietrznej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl