Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 sierpnia 2017

Obwieszczenie ws. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Daleszyn-Markowo

RI.6733.16.2017                             

Gostyń, 10 sierpnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 8 sierpnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 23/2017 (sygn. akt RI.6733.16.2017) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Daleszyn - Markowo, na terenie działek nr 30/1, 72/2, 71, 70, 68, 64, 63, 62, 57, 54, 53, 50, 29/2, 433/2, 433/5 położonych w Daleszynie i Markowie (obręb Daleszyn).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 od daty obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Burmistrza

Grzegorz Skorupski

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowie_sieci_wodociagowej_rozdzielczej_-_Daleszyn-Markowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl