Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

15 kwietnia 2014

Obwieszczenie ws. budowy chodnika wraz z kanalizację deszczową i oświetleniem w Brzeziu

RI.6733.1.2014                                                              Gostyń, 11 kwietnia 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 11 kwietnia 2014 r. została wydana decyzja Nr 2/2014 (sygn. akt RI.6733.1.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenia, na terenie działek nr 132/13, 142, 141, 239, położonych w Brzeziu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                   Burmistrz Gostynia
                                                                                  Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_chodnika_wraz_z_kanalizacje_deszczowa_i_oswietleniem_w_Brzeziu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl