Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy gazociąfu obręb Krajewice

RI.6733.1.2012                                                Gostyń, 9 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 9 stycznia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy gazociągu s/c Dz 180 , na terenie działek  nr 14/2, 62 ( obręb Krajewice, gmina Gostyń) oraz  na terenie działki nr 118/1 (obręb Bodzewo, gmina Piaski).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.
                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                             Elżbieta Palka
                                                                             Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociafu_obreb_Krajewice.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl