Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 sierpnia 2013

Obwieszczenie ws. budowy gazociągu - Gostyń, ul. Wiosny Ludów

RI.6733.12.2013 Gostyń, 20 sierpnia 2013 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),
 
zawiadamiam
 
że w dniu 20 sierpnia 2013 r. została wydana decyzja Nr 14/2013 (sygn. akt RI.6733.12.2013) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Dn/180PE100 wraz z przyłączami Dn63PE100, na terenie działek nr 1009, 1027/2, 988, 1010, 1011, 1013, 1016, 1021, 992, 993, 994/1, 998/1, 999/1, 1006/1, 1006/2, 1008, położonych w  Gostyniu w rejonie ul. Wiosny Ludów.
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.
 
 
Burmistrz Gostynia
Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_gazociagu_-_Gostyn__ul__Wiosny_Ludow_36020.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl