Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 października 2014

Obwieszczenie ws. budowy kablowej linii oświetlenia drogowej - Dalabuszki

RI.6733.26.2014                                                       Gostyń, 21 października 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 21 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 25/2014 (sygn. akt RI.6733.26.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego nn 0,23 kV, na terenie działki nr 84, położonej w Dalabuszkach.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   

                                                                                                         Burmistrz Gostynia
                                                                                                         Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kablowej_linii_oswietlenia_drogowej_-_Dalabuszki_36161.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl