Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 lipca 2014

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wrocławskiej

RI.6733.14.2014                                                               Gostyń, 14 lipca 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 14 lipca 2014 r. została wydana decyzja Nr 14/2014 (sygn. akt RI.6733.14.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek  nr 2238/2, 2339/2, 2322/7, 2281/7, 2281/5,  2280/2, 2278/1, 2280/1, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Wrocławskiej. 


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


       
                                                                                            Burmistrz Gostynia

                                                                                            Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kanalizacji_deszczowej_w_rejonie_ul__Wroclawskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl