Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 marca 2013

Obwieszczenie ws. budowy kanalizacji sanitarnej - Brzezie

RI.6733.5.2013                                                                         Gostyń, 6 marca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 5 marca 2013 r. została wydana decyzja Nr 5/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.5.2013) dotycząca realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki nr 162/1, położonej w Brzeziu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.


 
       

                                                                                                       BURMISTRZ

                                                                                                      mgr inż. Jerzy Kulak
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_kanalizacji_sanitarnej_-_Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl