Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 września 2011

Obwieszczenie ws. budowy lini kablowej - ul. Nowe Wrota, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Zamkowa i Ryne

RI.6733.11.2011                                                                                Gostyń, 28 września 2011 r.
  

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z szafką kablową SKV-1/7, na terenie działek nr 1287, 1322, 1330, 1385, 1372, położonych w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota, Łąkowa, Młyńska, Zamkowa i Rynek, zostały wydane:
    postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20.09.2011 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-420/11
    postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie z dnia 21.09.2011 r. nr WN-Le-4151-2440/2011
Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     
                                                                                      Z up. Burmistrza
                                                                                      Elżbieta Palka
                                                                                      Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_lini_kablowej_-_ul__Nowe_Wrota__ul__Lakowa__ul__Mlynska__ul__Zamkowa_i_Ryne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl