Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

27 sierpnia 2012

Obwieszczenie ws. budowy lini kablowej w Krajewicach

RI.6733.29.2012                                                                  Gostyń, 27 sierpnia 2012 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam

że 23 sierpnia 2012 r. została wydana decyzja Nr 26/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.29.2012) dotycząca budowy kablowej linii energetycznej do zasilenia działek budowlanych, na terenie działek nr 75/6, 75/5, 82/2, 84, położonych w Krajewicach.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój 4, w godzinach urzędowania.
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_lini_kablowej_w_Krajewicach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl