Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 marca 2012

Obwieszczenie ws. budowy lini kablowej w Witoldowie, Czajkowie, obręb Gola, obręb Czajkowo

RI.6733.3.2012                                                                                        Gostyń, 9 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 9 marca 2012 r. została wydana decyzja Nr 7/2012 (sygn. akt RI.6733.3.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii kablowej SN 15 kV pomiędzy linią SN – 15 kV „Gostyń - Leszno” – odgałęzienie do stacji nr 05-048 w Witoldowie, a linią SN – 15 kV „Gostyń - Łęka Wielka”- odgałęzienie do stacji nr 05-1941 w Czajkowie, na terenie działek nr 1, 2, 3/1, 10, 22/7 (obręb Gola) oraz 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115/2, 116/2, 117, 121, 122/1, 178, 179, 180, 181 (obręb Czajkowo).
 
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                                                             Z up. Burmistrza
                                                                                             Elżbieta Palka
                                                                                             Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_lini_kablowej_w_Witoldowie__Czajkowie__obreb_Gola__obreb_Czajkowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl