Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, lini kablowej nn 0,4 kV

RI.6733.19.2011                                                                                                Gostyń, 30 grudnia 2011 r.


 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


    Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 23 grudnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz budowy słupa elektroenergetycznego, na terenie działek nr 2590/9 położonej w Gostyniu ul. Wrocławska oraz nr 107/2 położonej w Czachorowie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej nr 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                        Elżbieta Palka
                                                                        Zastępca Burmistrza
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_SN-15kV__stacji_transformatorowej_150_4_kV__lini_kablowej_nn_0_4_kV_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl