Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 listopada 2014

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - Brzezie

RI.6733.27.2014                                                             Gostyń, 3 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam

że 31 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 27/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy RI.6733.27.2014) dotycząca realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz przyłączami kablowymi nn 0,4 kV, na terenie działek nr 267/10, 267/11, 267/12, 267/13, 267/14, 267/15, 267/16, 267/17, 267/18, 267/19, 267/20, 222/6, 267/27, 240, położonych w Brzeziu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego  w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 4, w godzinach urzędowania.
               

                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                  mgr inż. Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_Brzezie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl