Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 września 2014

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Górna i os. Słoneczne

RI.6733.25.2014                                                             Gostyń, 3 września 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 3 wrzesnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej SK-6 oraz czterech złączy kablowych ZK-3, na terenie działek nr 2080, 2099/1, 2099/2, 2100/2, 2100/3, 2102/3, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Górnej i os. Słonecznego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                    Burmistrz Gostynia
                                                                                    Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Gorna_i_os__Sloneczne.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl