Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 października 2014

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Górna i os. Słonecznie

RI.6733.25.2014                                                        Gostyń, 7 października 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 6 października 2014 r. została wydana decyzja Nr 22/2014 (sygn. akt RI.6733.25.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, szafy kablowej SK-6 oraz czterech złączy kablowych ZK-3, na terenie działek nr 2080, 2099/1, 2099/2, 2100/2, 2100/3, 2102/3, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Górnej i os. Słonecznego.


Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.                                                                                        Burmistrz Gostynia
                                                                                        Jerzy Kulak
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Gorna_i_os__Slonecznie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl