Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 marca 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Jana Pawła II

RI.6733.8.2012                                                                                       Gostyń, 9 marca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 9 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji
budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 778/3, 1282/1, 775, 1250, położonychw Gostyniu w rejonie ul. Jana Pawła II.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium co wynika z przepisów art. 10 Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Z wnioskiem oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 pok. nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.


                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                                 Elżbieta Palka
                                                                                                 Zastępca Burmistrza
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Jana_Pawla_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl