Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 maja 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Jana Pawła II

RI.6733.8.2012                                                                             Gostyń,  2  maja 2012 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


    Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 778/3, 1282/1, 1250, 775, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Jana Pawła II, zostało wydane:
    postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.04.2012 r. nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-12-220/12

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.                                                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                                                  Elżbieta Palka
                                                                                                  Zastępca Burmistrza


 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Jana_Pawla_II_35832.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl