Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 stycznia 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Nowe Wrota, Łąkowa, Rynek, Młyńska i Zamkowa

RI.6733.11.2011                                                     Gostyń, 17 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


      Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 17 stycznia 2012 r. została wydana decyzja Nr 2/2012 (sygnat. akt RI.6733.11.2011) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1287, 1322, 1330, 1329/2, 1385, 1372, położonych w Gostyniu  w ciągach ulic: Nowe Wrota, Łąkowa, Rynek, Młyńska, Zamkowa.
 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


                                                      Z up. Burmistrza
                                                      Elżbieta Palka
                                                      Zastępca Burmistrza

 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Nowe_Wrota__Lakowa__Rynek__Mlynska_i_Zamkowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl