Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 lipca 2012

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Poznańska

RI.6733.14.2012                                                                                           Gostyń,  16 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego realizacji budowy linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 387/8, 243/1, 218/2, położonych w Gostyniu w rejonie ul. Poznańskiej, zostało wydane:
    postanowienie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 10 lipca 2012 r. nr WZDW.32.6511-239/12

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.     


                                                                 Zastępca Burmistrza
                                                                 Elżbieta Palka
 

http://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Poznanska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl