Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 maja 2014

Obwieszczenie ws. budowy linii kablowej - ul. Przy Dworcu, Tworowa i E. Bojanowskiego

RI.6733.3.2014                                                                  Gostyń, 13 maja 2014 r.
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA
 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 13 maja 2014 r. została wydana decyzja Nr 5/2014 (sygn. akt RI.6733.3.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek nr 1676/46, 1676/45, 1683, 1681, 1680, 1682/3, położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Przy Dworcu, Towarowa i E. Bojanowskiego.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pokój nr 5, w godzinach urzędowania.


   


       


                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

                                                                                                                           Elżbieta Palka
 

https://www.gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_linii_kablowej_-_ul__Przy_Dworcu__Tworowa_i_E__Bojanowskiego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl